Upis

Upis dece i uz subvencije grada

Superheroji upisuju decu tokom cele godine. Primamo decu uzrasta od 12 meseci do 7 godina. U naš vrtić postoji mogućnost upisivanja dece i uz subvencije grada Beograda. Posetu i obilazak vrtića možete zakazati telefonom ili putem našeg mejla.

Ukoliko se odlučite za upis deteta u PU ”Superheroji”, možete zakazati sastanak na kom
potpisujete ugovor i popunjavate upitnik.

Kako biste upisali dete uz subvenciju grada potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Roditelji su državljani republike Srbije
 • Dete je prijavljeno na teritoriji Grada Beograda
 • Dete koje nije primljeno u državni vrtić zbog manjka kapaciteta

Ukoliko se odlučite za naš vrtić, nakon potpisanog ugovora sa PU ”Superheroji” podnosi se u
Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu u Kraljice Marije I/XIII sledeća dokumentacija:

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova
 • Original potvrde PU čiji je osnivač Grad Beograd da dete nije upisano,odnosno odbijenica
 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete
 • Očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva
 • Fotokopiju uverenja o državljanstvu republike Srbije podnosioca
 • Fotokopiju ugovora sa Predškolskom ustanovom ”Superheroji”
 • Fotokopiju broja tekućeg računa
 • Original dokaz o uplati